Card Games and Online Role Playing Games

Maganic Wars Instructions in Japanese (in alphabet)

Maganikku Uwoozu Getto twu za toppu

Gairyaku

Maganikku Uwoozu wa FLASH ni motozuita, aakeido no omomuki wo motsu rooru kaado geemu desu. Sorezore no pureiyaa wa shaffuru sareta gomai no kaado wo mochi, feizu (batoru
feizu) wa ikkai dake desu. Kantann ni asobe masuga, katsu no wa muzukashii desuyo. Teki wo taosu niwa, iroirona waza wo oboete tekini sawo tsukenaito
ikemasenn.

Setsumei

-Shafuringu sisutemu: Genzai no vaajon dewa, anatamo tekimo onaji dekku kara kaado wo hikimasu (kore wa kaitei bann dewa kaizen sareru yotei desu). Geemu zentai nioite anata ya teki no dochiranimo yuuri ni naru youna kaado no kubarikata wa saremasenn. Yamafuda wa shafuru sare, futari tomo sono ue kara junnni kaado wo doroo shimasu. Dekku ga karani naruto, ima motteiru kaado mo fukumete subeteno kaado ga dekku ni modosare shafuru saremasu. Kore wa futsuu dewa nainode kaiteiban dewa shuusei sareru yoteidesu.

Modifaiaa (Suteetasu)

Hidarikara migini:

Attack (kougeki): dageki ni dameeji pointo wo tsuika
Shield/Defense (bougyo): aite no dameeji pointo wo herasu
Counter Strike (hangeki): aiteno kougeki wo ukeru to hangeki
Poison (doku): ichi taan gotoni dameeji wo ukeru
Paralisis (konrann): tsugi ni dasu kaado wo mukou ni suru
Curse (noroi): kaasu wo ukeru to bougyo ryoku ga 3 sagaru

Saikou no suteetasu chi wo eru to, sono atai wa zutto nokorimasu. Tatoeba, bougyoryoku ga 4 naraba, 2 wo hiitemo 4 no mama ni narundesu.

Ruun Pawaa
Ruun kaado ni yotte, kono suteetasu baa wo mitashi henshinn surukotoga dekimasu (henshinn ha sannkai made). Ruun no hennshinn ni yoru suteetasu henka (hidari kara: kougeki, bougyo, hangeki)
Ikkaime (4 3 3)
Nikaime (8 6 5)
Sankaime (12 10 8)
Subeteno hennshinn wa doku ni taisuru taisei wo mochimasu.
Henshin shitatoki no tameno kotsu:
-Henshinn surumaeni sudeni suteetasu chi wo motteiru baai wa, sono atai wo hikitsugimasu.
-Aite ga disuperu kaado wo tsukattemo, ittann suteetasu wa subete zero ni narimasuga anatano tann ni wa mata motodoori ni narimasu.

Ikutsuka no kaado efekuto (kouka)
-Parapet (Parapetto): damii wo tsukuridashi, aiteno jikaino dageki wo fusegu.
-Dispel Opponent (Disuperu): aiteno suteetasu wo, doku, ruun pawaa to parapet igai zero ni shimasu.
-Drain (Dorein): Aiteno HP wo suitoru kotoga dekimasu. Dameeji wa suteetasu ni yori keisan saremasuga, suitoru HP wa dameeji wo ataerarenakutemo onajidesu.

Getto Twu Za Toppu (Get To The Top)

Kono vaajon dewa haisukoa, besuto hitto, mataha kousoku kuria taimu wo kisou kotoga dekimasu.

Kiroku wo tsukuru niwa futatsuno houhou ga arimasu. HP ga zero ni natta toki ka, geemu wo kanzenn ni kuria shita toki desu. Mochironn, "Saisoku kuria" wo soushin suruniwa, geemu wo kuria shinaito ikemasenn. Toppu ten wa www.maganicwars.com/highscores.php de kakunin dekimasu.

Maganikku Uoozu Fainaru (Maganic Wars Final) to Maganikku Uoozu Onrainn (Maganic Wars Online)

Maganikku Uoozu niwa genzei wa futatsu no vaajon ga arimasu.
- Maganic Wars Get To The Top wa ima hoomu peeji ni keisai sareteiru monodesu.
- Maganic Wars Final wa furui vaajon desu. Hokano webusaito de asoberu
monoga koreni atarimasu. Hyaku ijou no saito de touroku sareteimasu.
- Maganic Wars Online wa, shourai ririisu sareru yoteino vaajon desu.


Maganic Wars Online Role Playing Games and Multiplayer Collectible Card Games (CCG) - RPG- Copyright © 2005 All rights reserved.
MW Team. Role Playing Games